Medical Palace Kayseri Özel Hastane
telefon
Kategori: KALP DAMAR CERRAHİSİ

Aşağıda listede yazılı ameliyatlar başarı ile hastanemizde yapılmaktadır.

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

1.    Fallot Tetralojisi

2.    Büyük Arter Transpozisyonu (Atriyal veya Arteriyel Değişim Ameliyatları)

3.    Hipoplastik Sol Kalp Sendromu (Glenn, Fontan ve Norwood Sirkülasyonu)

4.    Pulmoner Venöz Dönüş Anomalileri (Tam veya Kısmi)

5.    Pulmoner Arter Banding Ameliyatı

6.    Şant Ameliyatları (Santral veya periferik)

7.    Çocukta Doğumsal Kalp Hastalıkları Tamir Ameliyatları (ASD, VSD, PDA, Ebstein Anomalisi, Aort Koarktasyonu, Valvuler Stenozlar)

8.    Çocuklarda Yaşam Ünitesine Bağlama ve Yaşatma Ameliyatları (ECMO)

Yetişkin Kalp ve Damar Cerrahisi

1.   Yardımcı Kalp Cihazları Yerleştirilmesi

     1.    Sol Ventrikül Yardımcı Kalp Cihazı İmplantasyon Cerrahisi

     2.    Sağ Ventrikül Yardımcı Kalp Cihazı İmplantasyon Cerrahisi

2.   Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Tedavisel Yaklaşımlar ve Cerrahisi (EECP, Sol Ventrikül Anevrizma Tamiri, Kapak Tamirleri)

3.   Kardiyojenik Şok Ve Vasküler Kollapsta Hayata Döndürme Cerrahileri (ECMO, ECLS, MCSS)

4.   Koroner Bypass Ameliyatları

     1.   Kalp Durdurularak Yapılan Baypas Ameliyatları (ONCAB)

     2.   Kalp Durdurulmadan Yapılan Baypas Ameliyatları (OPCAB)

     3. Komplet Arteriyel Revaskülarizasyon

5.  Kalp Kapak Ameliyatları

 1. Kalp Kapak Tamir Ameliyatları (Mitral, Triküspit ve Aort Kapak)

 2. Protez Kapak Yerleştirme Ameliyatları (Mitral ve Aort Kapak, Mekanik veya Bioprotez ile)

6.  Minimal İnvaziv Kalp Ameliyatları: Uygun Vakalarda Kalbi Durdurarak veya Durdurmadan Küçük Kesilerle Yapılan Kalp Ameliyatları (Baypas, Anevrizma veya Kapak Ameliyatları)

7.  Erişkin Yaşlardaki Doğumsal Kalp Hastalıkları Cerrahisi (ASD, VSD, PDA, Ebstein Anomalisi, Aort Koarktasyonu, Kapak Darlıkları)

8.Reoperatif Kalp Cerrahisi (İlk Kalp Ameliyatı Sonrası Gerekli Kalp Ameliyatları; İkinci, Üçüncü ve Daha Fazla Olacak Kalp Ameliyatları)

9. Aort Anevrizması ve Aortik Diseksiyon Cerrahisi

 1. Klasik Açık Cerrahi (Cabrol, Bentall, David, Yacoup, Koutchoukos, Elephant Trunk Ameliyatları)

 2. Perkütan Endovasküler Stent Uygulamaları (EVAR-TEVAR)

10. Karotis Arter Cerrahisi (Endarterektomi, Baypas, Şant Uygulamaları)

11. Kronik Böbrek Yetmezliğinde Arteriovenöz Fistül Ameliyatları

 1. Hemodiyaliz Amaçlı Arterio Venöz Fistül Açılması

 2. Hemodiyaliz Amaçlı Arterio Venöz Fistüllerin Kapatılması

 3. Arteriovenöz Fistül Anevrizmalarının Çıkarılması

 4. Arteriovenöz Fistül Amaçlı Greft Yerleştirme Ameliyatları

12. Periferik Damar Ameliyatları

 1. Periferik Arter Cerrahisi

  1. Aortobifemoral Baypas Ameliyatları

  2. Femoro-Popliteal Baypas Cerrahisi (Standart, İn-Situ)

  3. Periferik Arter Anevrizmaları (Femoral, Popliteal)

  4. Extraanatomik Baypas Ameliyatları (Axillo-Femoral, Axillo-axiller, Aorto-aksiller, Karotiko-subklaviyan, Subklaviyan-subklaviyan, Femoro-femoral,  Subklaviyan-femoral)

 2. Periferik Ven Cerrahisi

  1. Kronik Venöz Yetmezlik (Venöz Kapakçık Tamiri)

  2. Derin Ven Tromboz Cerrahi Tedavisi (Açık Trombektomi, Kateter Trombektomi)

 3. Varis Cerrahisi

  1. Küçük-Yüzeysel Varislerde Tedavi Uygulamaları

   1. Skleroterapi, (İğne İle Yok Etme)

   2. Köpük İle Söndürme,

   3. Radyofrekans-Termokuagülasyon Yakma,

   4. Transdermal Lazer Uygulaması,

   5. Küçük Varislerin Mikrocerrahi İle Çıkarılması

  2. Büyük Varislerin Tedavisi

   1. Köpük İle Söndürme,

   2. Variköz Damarların Yapıştırma Uygulamaları (Variclose, Venablock)

   3. Endovenöz Laser ile Tedavi (EVLA)

   4. Endovenöz Radyofrekans ile Tedavi (EVRF)

   5. Klasik Cerrahi (Stripping)

   6. Safenofemoral Kavşak Bağlama (Yüksek Ligasyon)

   7. Perforan Ven Cerrahisi ve Ven Kapak Onarımları

Yönetim Kurulu Başkanımız

baskan
Op. Dr. Ayhan GÜLTEKİN
Yönetim Kurulu Başkanı

DOKTORLARIMIZ

HARİTADA HASTANEMİZ

FOTO GALERİ

 • ODALARIMIZ
 • Basından
 • Sağlık Bakanlığı
 • YENİ ODALARIMIZ

Etkinlik Takvimi