Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

1.    Fallot Tetralojisi

2.    Büyük Arter Transpozisyonu (Atriyal veya Arteriyel De─či┼čim Ameliyatlar─▒)

3.    Hipoplastik Sol Kalp Sendromu (Glenn, Fontan ve Norwood Sirkülasyonu)

4.    Pulmoner Venöz Dönü┼č Anomalileri (Tam veya K─▒smi)

5.    Pulmoner Arter Banding Ameliyat─▒

6.    ┼×ant Ameliyatlar─▒ (Santral veya periferik)

7.    Çocukta Do─čumsal Kalp Hastal─▒klar─▒ Tamir Ameliyatlar─▒ (ASD, VSD, PDA, Ebstein Anomalisi, Aort Koarktasyonu, Valvuler Stenozlar)

8.    Çocuklarda Ya┼čam Ünitesine Ba─člama ve Ya┼čatma Ameliyatlar─▒ (ECMO)

Yeti┼čkin Kalp ve Damar Cerrahisi

1.   Yard─▒mc─▒ Kalp Cihazlar─▒ Yerle┼čtirilmesi

     1.    Sol Ventrikül Yard─▒mc─▒ Kalp Cihaz─▒ ─░mplantasyon Cerrahisi

     2.    Sa─č Ventrikül Yard─▒mc─▒ Kalp Cihaz─▒ ─░mplantasyon Cerrahisi

2.   Son Dönem Kalp Yetmezli─činde Tedavisel Yakla┼č─▒mlar ve Cerrahisi (EECP, Sol Ventrikül Anevrizma Tamiri, Kapak Tamirleri)

3.   Kardiyojenik ┼×ok Ve Vasküler Kollapsta Hayata Döndürme Cerrahileri (ECMO, ECLS, MCSS)

4.   Koroner Bypass Ameliyatlar─▒

     1.   Kalp Durdurularak Yap─▒lan Baypas Ameliyatlar─▒ (ONCAB)

     2.   Kalp Durdurulmadan Yap─▒lan Baypas Ameliyatlar─▒ (OPCAB)

     3. Komplet Arteriyel Revaskülarizasyon

5.  Kalp Kapak Ameliyatlar─▒

 1. Kalp Kapak Tamir Ameliyatlar─▒ (Mitral, Triküspit ve Aort Kapak)

 2. Protez Kapak Yerle┼čtirme Ameliyatlar─▒ (Mitral ve Aort Kapak, Mekanik veya Bioprotez ile)

6.  Minimal ─░nvaziv Kalp Ameliyatlar─▒: Uygun Vakalarda Kalbi Durdurarak veya Durdurmadan Küçük Kesilerle Yap─▒lan Kalp Ameliyatlar─▒ (Baypas, Anevrizma veya Kapak Ameliyatlar─▒)

7.  Eri┼čkin Ya┼člardaki Do─čumsal Kalp Hastal─▒klar─▒ Cerrahisi (ASD, VSD, PDA, Ebstein Anomalisi, Aort Koarktasyonu, Kapak Darl─▒klar─▒)

8.Reoperatif Kalp Cerrahisi (─░lk Kalp Ameliyat─▒ Sonras─▒ Gerekli Kalp Ameliyatlar─▒; ─░kinci, Üçüncü ve Daha Fazla Olacak Kalp Ameliyatlar─▒)

9. Aort Anevrizmas─▒ ve Aortik Diseksiyon Cerrahisi

 1. Klasik Aç─▒k Cerrahi (Cabrol, Bentall, David, Yacoup, Koutchoukos, Elephant Trunk Ameliyatlar─▒)

 2. Perkütan Endovasküler Stent Uygulamalar─▒ (EVAR-TEVAR)

10. Karotis Arter Cerrahisi (Endarterektomi, Baypas, ┼×ant Uygulamalar─▒)

11. Kronik Böbrek Yetmezli─činde Arteriovenöz Fistül Ameliyatlar─▒

 1. Hemodiyaliz Amaçl─▒ Arterio Venöz Fistül Aç─▒lmas─▒

 2. Hemodiyaliz Amaçl─▒ Arterio Venöz Fistüllerin Kapat─▒lmas─▒

 3. Arteriovenöz Fistül Anevrizmalar─▒n─▒n Ç─▒kar─▒lmas─▒

 4. Arteriovenöz Fistül Amaçl─▒ Greft Yerle┼čtirme Ameliyatlar─▒

12. Periferik Damar Ameliyatlar─▒

 1. Periferik Arter Cerrahisi

  1. Aortobifemoral Baypas Ameliyatlar─▒

  2. Femoro-Popliteal Baypas Cerrahisi (Standart, ─░n-Situ)

  3. Periferik Arter Anevrizmalar─▒ (Femoral, Popliteal)

  4. Extraanatomik Baypas Ameliyatlar─▒ (Axillo-Femoral, Axillo-axiller, Aorto-aksiller, Karotiko-subklaviyan, Subklaviyan-subklaviyan, Femoro-femoral,  Subklaviyan-femoral)

 2. Periferik Ven Cerrahisi

  1. Kronik Venöz Yetmezlik (Venöz Kapakç─▒k Tamiri)

  2. Derin Ven Tromboz Cerrahi Tedavisi (Aç─▒k Trombektomi, Kateter Trombektomi)

 3. Varis Cerrahisi

  1. Küçük-Yüzeysel Varislerde Tedavi Uygulamalar─▒

   1. Skleroterapi, (─░─čne ─░le Yok Etme)

   2. Köpük ─░le Söndürme,

   3. Radyofrekans-Termokuagülasyon Yakma,

   4. Transdermal Lazer Uygulamas─▒,

   5. Küçük Varislerin Mikrocerrahi ─░le Ç─▒kar─▒lmas─▒

  2. Büyük Varislerin Tedavisi

   1. Köpük ─░le Söndürme,

   2. Variköz Damarlar─▒n Yap─▒┼čt─▒rma Uygulamalar─▒ (Variclose, Venablock)

   3. Endovenöz Laser ile Tedavi (EVLA)

   4. Endovenöz Radyofrekans ile Tedavi (EVRF)

   5. Klasik Cerrahi (Stripping)

   6. Safenofemoral Kav┼čak Ba─člama (Yüksek Ligasyon)

   7. Perforan Ven Cerrahisi ve Ven Kapak Onar─▒mlar─▒

TIBBI KADRO