Anestezi, hastalarda cerrahi uygulamalarda ameliyat öncesinde ve sonras─▒nda a─čr─▒ duymamalar─▒n─▒ sa─člayan, konforu olu┼čturan, uygulanan giri┼čime tahammülü artt─▒rmak için geli┼čtirilen t─▒bbi uygulamalar─▒ içerir. Anestezi uzman─▒ olan doktorlar t─▒p fakültesinde 4 y─▒ll─▒k e─čitim alm─▒┼č, üst düzey t─▒p teknolojisini kullanan, bilgisiyle ameliyat sürecinin sonunda hastalar─▒n sa─čl─▒klar─▒na kavu┼čmas─▒n─▒ sa─člarlar. Kelime anlam─▒ hissizlik, duyusuzluk olan anestezi, ameliyatlarda hastalar─▒n bunu a─čr─▒s─▒z ve hat─▒rlanmayan i┼člem olarak alg─▒lamas─▒n─▒ sa─člar. Güvenli bir ┼čekilde ameliyat─▒n yap─▒labilmesi için, sadece duyunun ortadan kald─▒r─▒lmas─▒ gerekli olup, yeterli de─čildir. Hastalar─▒n ameliyatta solunum, dola┼č─▒m gibi fonksiyonlar─▒n─▒n kontrol alt─▒nda tutulmas─▒ gerekir. Bu anestezi doktoru taraf─▒ndan sa─članmaktad─▒r. Anestezi ameliyatlarda 150 y─▒ld─▒r kullan─▒lan bir yöntemdir. Geli┼čmelerle daha konforlu ameliyatlar yap─▒lmaktad─▒r.

Anestezi türleri

Genel anestezi: Hastan─▒n anestezi alt─▒ndayken tamamen ┼čuursuz olmas─▒ durumuna genel anestezi ad─▒ verilir. Bu i┼člemde çok say─▒da ilaç kullan─▒l─▒r. Bunlar─▒n içinde damardan verilen ilaçlar oldu─ču gibi, oksijenle birlikte verilen gazlarda bulunmaktad─▒r. Daha önceden çok kullan─▒lan eter son y─▒llarda kullan─▒lmamakta, bunun yerine t─▒pta geli┼čtirilmi┼č yeni ilaçlar kullan─▒lmaktad─▒r. Ancak herkes için genel anestezi uygun de─čildir. Herkese genel anestezi verilse de, bundan sonra anesteziden uyanamayacak hastalar bulunmaktad─▒r. Bu durum anestezi doktoru taraf─▒ndan önceden de─čerlendirilir. Uygun olmad─▒─č─▒ tespit edilirse, hastalara di─čer anestezi türleri uygulan─▒r. Hastalar─▒n acilen ameliyata al─▒nmas─▒ halinde, gereken tüm önlemler al─▒narak, hasta ameliyat edilebilir.

Bölgesel anestezi: Ameliyatta hastan─▒n vücudunun bir k─▒sm─▒n─▒n uyu┼čturulmas─▒ bölgesel anestezi uygulamas─▒d─▒r. Bu anestezi türünün spinal, sinir blo─ču, epidural gibi türleri de bulunmaktad─▒r. 

Lokal anestezi: Bu anestezi türü küçük operasyonlarda kullan─▒lmaktad─▒r. Sadece i┼člem yap─▒lan k─▒s─▒m uyu┼čturulur. Bu uygulama operasyonu yapacak doktor taraf─▒ndan yap─▒labilir. Ancak anestezi doktoru hastan─▒n ya┼čamsal fonksiyonlar─▒n─▒n takibi aç─▒s─▒ndan ameliyatta bulunabilir.

TIBBI KADRO