Psikiyatrik bozukluklarla bedensel hastal─▒klar─▒n birçok benzer yönü vard─▒r. Bedensel hastal─▒k-ruhsal bozukluk ay─▒r─▒m─▒ ya┼čamsal önem ta┼č─▒r ve ancak t─▒p e─čitimi alm─▒┼č profesyonellerce gerçekle┼čtirilebilir. Bu nedenle bir ruhsal bozukluk söz konusu oldu─čunda ba┼čvuru psikiyatriste olmal─▒d─▒r.

Psikiyatri biliminin sadece a─č─▒r ruhsal hastal─▒klarla ilgilendi─či dü┼čüncesi geçerli bir dü┼čünce de─čildir. Bu anlay─▒┼č çok eskilerde kalm─▒┼č ve geçerlili─čini yitirmi┼č bir dü┼čüncedir. Günümüz s─▒n─▒fland─▒rma sistemlerinde çok say─▒da ruhsal bozukluk yer almaktad─▒r ve bunlar─▒n çok büyük bölümü a─č─▒r ruhsal bozukluklar d─▒┼č─▒nda kalan bozukluklardan olu┼čmaktad─▒r. Örne─čin korkular, örne─čin mutsuzluk, örne─čin çekingenlik, örne─čin nedeni bulunamam─▒┼č a─čr─▒lar gibi birçok yak─▒nma psikiyatri alan─▒nda de─čerlendirilen bozukluklar─▒n belirtileri olabilir

Psikiyatrik bozukluklarda da erken te┼čhis ve tedavi önemlidir

Psikiyatrik bozukluklar─▒n toplumda çok s─▒k olmas─▒na kar┼č─▒n, psikiyatrik ba┼čvuru ve tedavi konusunda gerçekçi bir toplum bilinci olu┼čtu─ču söylenemez. Genel t─▒pta psikiyatri bilimine yeterli önem verildi─čini söylemek de zordur. Gerek bilgisizlik gerekse ba┼čka nedenlerle hastalar─▒n psikiyatriste ba┼čvurmaktan kaç─▒nmas─▒, belirtilerin ba┼člamas─▒ ile uygun tedavilerin ba┼člamas─▒ aras─▒nda y─▒llar geçmesine neden olmaktad─▒r. Bu gecikmenin birçok olumsuz sonucu bulunmaktad─▒r. Hastalar─▒n gereksiz tetkik ve tedavilerle kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kalma olas─▒l─▒─č─▒ artmaktad─▒r, maliyet yükselmektedir ve en önemlisi hasta kendi kendisine çözüm yollar─▒ aramaktad─▒r. Hastan─▒n kendi buldu─ču çözüm yollar─▒ genelde k─▒sa sürede rahatlat─▒c─▒ görünmekle birlikte, uzun dönemde zararl─▒ yöntemler olabilmektedir. Madde kullan─▒m─▒ buna örnek olarak verilebilir. Hasta çe┼čitli maddeler kullanarak uykusuzluk, s─▒k─▒nt─▒, öfke gibi birçok sorununu k─▒sa dönemde çözüyor gibi görünebilir. Ancak uzun dönemde, madde kullan─▒m─▒n─▒n kendisi bir sorun olacakt─▒r. Bu nedenle, psikiyatrik bozukluklara, ayn─▒ bedensel hastal─▒klarda oldu─ču gibi ne kadar erken müdahale edilirse, o denli iyi sonuçlara ula┼č─▒l─▒r

TIBBI KADRO